Kommunpolitik

Bekämpa krisen – regeringen måste agera!

Vänsterpartiet Örebro län har genomfört sin Årskonferens i Hallsberg den gångna helgen!
Till ordförande för partidistriktet, omvaldes Margareta Carlsson från Lekeberg. Kenneth Lantz från Laxå omvaldes som ledamot i distriktsstyrelsen.
Läs uttalandet här…..

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar ägnade sig konferensen till tema om ”Den Ekonomiska Krisen”! Mats Einarsson, partistyrelseledamot från Botkyrka pekade i sin inledning på orsakerna till krisen – som han menade – främst står att finna – i den spekulationsekonomi som har tillåtits härja allt friare under de senaste decenierna!

Diskussionerna utmynnade i ett uttalande från konferensen med rubriken ”Bekämpa krisen – Regeringen måste agera!”

Sverige upplever den djupaste ekonomiska krisen på decennier. En kris vi hittills bara sett början på. Antalet arbetslösa ökar snabbt. IF Metall räknar med att var fjärde medlem är arbetslös innan sommaren.

I länet har 3 300 personer varslats sedan i höstas, de flesta kommer att ställas i en redan lång arbetslöshetskö. ”1 400 arbetslösa, 40 lediga jobb i Sydnärke”, är huvudrubriken i Nerikes Allehanda den 21/2.

Den borgerliga regeringen har, sedan den tillträdde, i snabb takt urholkat innehållet i arbetslöshetsförsäkringen.  Dessutom har de gjort medlemskapet i a-kassorna så dyrt att många tvingats lämna dem.

Vid sidan av detta bedriver borgarregeringen klappjakt på sjukskrivna. Till och med cancersjuka kan tvingas söka jobb i annan del av landet om en liten arbetsförmåga kvarstår.

Enorma belopp kommer genom dessa åtgärder att övervältras på kommunerna genom ökade kostnader för försörjningsstöd. Nu är det nog. Ett annat Sverige är nödvändigt. Verkligheten nödvändiggör att politikens perspektiv måste förskjutas.

  •  Förstatliga bankväsendet – inget mångmiljardstöd utan ägarinflytande.
  • Förstatliga den hotade bilindustrin – privata intressen har inte ekonomisk kraft för det miljömässiga omställningsarbetet.
  • Återför riksbanken under demokratisk kontroll.
  • Skattejusteringar som ökar köpkraften för de sämst ställda.
  • Ökade statsbidrag till kommuner och landsting – återanställ de 200 000 offentliganställda som ”rationaliserats” bort sedan 90-talet.
  • Stoppa all utförsäljning av gemensam egendom – spekulationsekonomin har gjort sitt.

Vänsterpartiet Örebro-distriktets årskonferens i Hallsberg 22 februari 2009

Kopiera länk