Vänsterpartiet Laxå

Det är dags att satsa på välfärden

Vänsterpartiet Laxås lista till kommunvalet är färdig. På plats 1-5 på listan finns Clara Ericson, Klas-Göran Vilgren, David Tverling, Gundega Hallinder och Jerry Karjalainen. Resten av listan presenteras längst ner i inlägget.

David Tverling, Clara Ericson, Gundega Hallinder, Jerry Karjalainen och Klas-Göran Vilgren

– Vi är nöjda med vår lista, säger Jerry Karjalainen, ordförande för Vänsterpartiet Laxå. Vi är ett bra lag som blandar lång politisk erfarenhet med nya idéer. Målet är att dubbla antalet mandat för Vänsterpartiet Laxå.

För Vänsterpartiet Laxå är välfärden en av de viktigaste frågorna.

– Laxå kommuns ekonomi är god. Det har framförallt två orsaker – det arbete som påbörjades redan 2011 och vände kommunens ekonomi och att nuvarande regering, efter påtryckningar från Vänsterpartiet i budgetförhandlingar, gett välfärdspengar till kommunerna, säger Klas-Göran Vilgren. Men trots det ekonomiska läget har det inte gjorts ordentliga satsningar på skola, vård och omsorg.

Vänsterpartiet Laxå tycker att det är dags att satsa på välfärden på riktigt.

– Skolan, vården och omsorgen ska inte bara fungera, den ska vara riktigt bra. En riktigt bra skola, vård och omsorg skapas av riktigt bra personal och riktigt bra personal finns hos de arbetsgivare som förtjänar det, säger Clara Ericson. Laxå kommun måste bli en bra och attraktiv arbetsgivare. Som politiker måste vi lyssna på personalen och ta reda på vilka resurser och kompetenser som saknas för att skola, vård och omsorg ska bli riktigt bra. Då kan vi tillsammans skapa riktig bra välfärd för alla i Laxå kommun.

 

Hela Vänsterpartiet Laxås lista till kommunvalet:

 1. Clara Ericson
 2. Klas-Göran Vilgren
 3. David Tverling
 4. Gundega Hallinder
 5. Jerry Karjalainen
 6. Kenneth Lantz
 7. Annemo Johansson
 8. Monika Karlsson
 9. Jimmy Karjalainen
 10. Johanna Karjalainen
 11. Åsa Löfvenhaft
 12. Gert Hallinder
 13. Thomas Mustonen
 14. Pernilla Johansson
 15. Jörgen Elfström
 16. Bittan Jansson
 17. Eero Mustonen
 18. Madeleine Larsson

Vänsterpartiet i Laxå har haft årsmöte

På bilden saknas Annemo Johansson och Pernilla Johansson

Ny styrelse valdes – ordförande: Jerry Karjalainen och ordinarie ledamöter: Clara Ericson, David Tverling, Monica Karlsson, Gundega Hallinder och Kenneth Lantz samt ersättare Klasse Vilgren, Annemo Johansson och Pernilla Johansson.

Klasse Vilgren (v) – Välfärden är inte till salu

Klasse VilgrenKlasse Vilgren (v) och vice ordförande i kommunstyrelsen svarar följande i en intervju.

Miljön/klimatet – vad gör ditt parti på kommunal nivå för att minska miljöförstöringen?

– Vi ska fortsätta på den inslagna vägen med att uppnå så många nationella miljömål som möjligt.

Unga 0ch äldre – hur tänker ni öka trivseln för de äldre, samt ge ungdomarna en roligare fritid?

– Att tillsammans med föreningslivet försöka skapa fler mötesplatser för både unga och gamla.

Integration – hur tänker ditt parti göra för att samhällsklimatet ska bli tryggare och bättre för minoriteter som flyktingar, nysvenskar, homosexuella och funktionshindrade?

– Vi ska se till att det finns möjlighet för alla att delta i samhällslivet.

Närmiljö – vad gör ditt parti för att kommunen ska vara en attraktiv plats att bo på och flytta till?

– Det gäller att se till att samhället ser snyggt ut. Gator, vägar och grönområden måste vara välskötta och snöröjningen ska fortsätta att hålla den höga kvalitet som vi faktiskt har.

Jämställdhet – hur ska ditt parti minska klyftorna mellan kvinnor och män?

– Vi ska sträva efter att jämna ut löneskillnaderna mellan män och kvinnor, detta är ett långsiktigt arbete som nog kommer att ta några år.

Skola – hur kan skolan förbättras?

– Med den förändring vi gjort i skolorganisationen är vi övertygade att skolan bättre kan nyttja de resurser som finns.

Vad tänker ditt parti göra för att skapa varaktiga arbeten i kommunen?

– Kvinnors ställning på arbetsmarknaden ska fortsätta stärkas och sysselsättningsgraden öka. Alla kommunanställda ska erbjudas heltid. Systemet med delade turer ska ses över. Jämställdhet innebär samma förutsättningar för män och kvinnor. Samma villkor oavsett jobb i teknisk verksamhet eller hemvård. Jämställdhet i familjer ska underlättas. Ska kvinnor kunna jobba mer behöver män ta sitt fulla ansvar för barn och arbete i hemmen. Kommunen som arbetsgivare eftersträvar jämställdhet på alla nivåer.

Hjärtefråga – vad skiljer ditt parti från andra partier, vilka är era hjärtefrågor? Vilken blir den största förändringen som kommuninvånarna kommer se om ni vinner valet?

– Jag brinner ju ganska starkt för sociala frågor och särskilt barn och ungdom. Vill försöka skapa ett drogfritt samhälle.

(Intervju i Skagern Nyheter nr 4, augusti 2014)

 

 

 

 

Laxå kommun är inte till salu

Ett gäng glada vänsterpartister

Ett gäng glada vänsterpartister

Vänsterpartiet i Laxå kommun vill förbättra möjligheterna att utveckla kommunen till en för kommuninvånarna attraktiv boendekommun. Genom att bedriva en offensiv kommunpolitik i samverkan med Vänsterpartiets regionala och nationella politik kan vi förbättra kommunens svåra ekonomiska läge. En röst på Vänsterpartiet kommer att öka möjligheterna att få en sammanhållen, jämlik och jämställd kommun.

Rösta på Vänsterpartiet den 14 september!

En välfärd att lita på – där människor och bygder inte är till salu

Vi motsätter oss bestämt privata vinster i välfärden och vill istället använda välfärdens skattepengar till att utveckla kommunen.

Nej till vinster i välfärden!

(Publicerat i LaxåNytt 5/8 2014)

 

EU-valet ett trendbrott för (v)

Ett gäng glada Vänsterpartister i Laxå kommun poserar inför höstens valrörelse, du som fått nog av SD:s framgångar är välkommen i vårt arbete.

När resultatet i EU-valet är sammanräknat står det klart att Vänsterpartiet har fått 6,3% av rösterna. Därmed behåller vi vårt mandat i Europaparlamentet och går fram o,6%-enheter.

I Örebro län når (v) också 6,3% och bibehåller samma röststöd som 2009. I Laxå kommun ökar Vänsterpartiet med 1,1% till 8,4%. Tack alla väljare.

Både nationellt och lokalt är detta vänsterns första framgång på 15 år och ett trendbrott. Det visar att vi är ett parti som växer. Högern går tillbaka och får allt mindre stöd för den politik som har ökat klyftorna och ojämställdheten och försatt stora delar av Europa i kris.

Runt om i EU växer de rasistiska partierna och i valet till parlamentet ökade de sitt stöd rejält.

Sverigedemokraterna lyckades mobilisera sina väljare och går fram efter en valrörelse där de spridit myter och misstänkliggjort. Kampen mot rasism måste föras varje dag, överallt.

Natur och miljö – är inte till salu

Vänsterpartiet i Laxå säger nej till vindkraft i Trysslinge-området.

När kommunstyrelsen imorgon (4/6) sammanträder kommer (v) att avstyrka ansökan om att uppföra vindkraftverk i Trysslinge-området. Vi har övervägt för och nackdelar och kommit fram till att en exploatering där är olämplig. Vi anser att det finns andra områden där man inte exploaterar värdefull natur- och kulturområden.

Inte till salu

Malin-Björk-300x300EU räddar banker

Vi räddar välfärden

Privatiseringarna sveper fram i krisländerna. EU kräver att det gemensamt ägda ska säljas ut. Offentliga företag och verksamheter är till salu. Grekland är till salu. Italien är till salu.

EU:s politik skapar klyftor och ger spelrum för mörkerkrafter. Därför behövs nu en samlande vänster, massiva offentliga och samhällsnyttiga investeringar i infrastruktur, bostäder och grön energi, som skapar massor av nya jobb. Återuppbygg välfärden. Återuppbygg jämställdheten,

Vi skapar välfärd att lita på. Välfärden ska vara fri från vinstintressen. Mot girigheten ställer vi solidaritet. Stoppa privatiseringarna i Sverige och i EU.

Rösta på Vänsterpartiet i EU-valet 25 maj 2014

Vänsterpartiet står för samma politik i EU som i Sverige. Vi står upp för arbetsrätten och är pådrivande i jämställdhetsfrågorna. I Sverige och i EU.

Genom att rösta i båda valen bekämpar vi högern både i EU och i Sverige.

Välfärden är inte till salu.

Sveriges suveränitet är inte till salu.

Vänsterpartiet är inte till salu.

1 maj 2014 – detta är vårt uppdrag!

Låt ingen någonsin mer behöva tvivla på att samhället har nolltolerans mot rasism, etnisk diskriminering, strukturell institutionell rasism, kränkningar, förtryck och nazistisk ideologi som hot mot grundläggande mänskliga rättigheter!

Vi måste på olika sätt varje dag kräva att och verka för att politiker och tjänstemän på alla nivåer i  kommuner, regioner, landsting och statliga myndigheter i handlingar och beslut tar ansvar för det goda samhället, för denna nolltolerans och för humanism och för allas lika värde!

När ungdomar och invånare ser och märker detta kommer inte känslan av vanmakt och av att själva, utan samhällets stöd, behöva möta, krossa rasismen/fascismen/diskrimineringar! Våld/självförsvar kommer inte ses som metoder för att möta rasismens och fascismens förespråkare, om alla vet att dessa förespråkare möter större motstånd än detta!

Genom att vi alla i alla samhällets led hela tiden tar vårt samhälleliga ansvar och aktivt gör saker, inte bara påstår at vi är demokrater och antirasister och jobbar för allas lika rätt utifrån globala konventioner och lagar!

Om vi varje dag funderar hur vi kan påverka, ta bra beslut, lyssna, lära, ompröva och ta tag i alla fördomar!

Om vi varje dag säger ifrån, kräver likabehandling och själva är förebilder inte bara i ord utan i handling!

Om vi verkligen visar att vi vill skapa ett i vardagen fungerande humant värdigt samhälle!

Då kommer misstänksamhet ersättas av tilltro! ”Vi och dom” ersättas av ”vi” och solidaritet och humanism vinna över individualistiska egoistiska och icke människovärdiga politiska strömningar!

Låt ingen någonsin mer tvivla på vårt allvar! Detta är vårt uppdrag valåret 2014, eller hur!

Pernilla Svennungson (v)

 

Öppet hus söndagen 2 december

Söndagen 2 december har Vänsterpartiet i Laxå öppet hus i lokalen på Postgatan 16.

Kom in och prata med oss om hur du vill att Laxå kommun ska utvecklas. Vi finns i lokalen mellan 13.00 till 17.00.

Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Vänstern vill motverka den geografiska orättvisan!

Debattartikel i ETC Örebro och NA.

Vänsterpartiet är emot alla orättvisor som finns i vårt samhälle. En orättvisa som sällan uppmärksammas är den geografiska. Orättvisan står mellan de stora städerna och övriga landet. Inom regionerna är orättvisan stor mellan ett fåtal större orter och landsorten. Orättvisan drabbar både de som bor på de större orterna och de som bor på de mindre, mönstret är det samma i Örebro län.

I storstäderna råder en enorm bostadsbrist, som gör att bostadspriserna stiger och en större del av inkomsterna måste läggas på boendet. För ungdomar är det nästan omöjligt att hitta en bostad med rimlig hyra. Möjligheten att få ett arbete är betydligt större i stora städer, vilket tvingar många att flytta dit. På en liten ort är det lättare att få en lägenhet än ett jobb. Vad hjälper det med bostad om man inte har jobb?

Den kommunala servicen blir allt sämre på mindre orter beroende på minskad skattebas. Den regionala planeringen har hittills utgått ifrån att de mindre orterna inte kommer att utvecklas. Det ökar inte intresset för ungdomar att stanna kvar eller få näringslivet att satsa på dessa orter. Resultatet blir en självuppfyllande profetia, ett så kallat självspelande piano.

Vänsterpartiet i Örebro län vill att framåtandan och utvecklingskraften i hela länet tas tillvara, men då måste vi förnya regionalpolitiken. Det kräver att vi slutar motarbeta de människor som vill leva och bo på landsbygden.

Helgen 22-23 september anordnar Vänsterpartiet i Hällefors Bergslagsträffen 2012 för att fortsätta diskussionen kring den geografiska orättvisan, som påbörjades i Degerfors 2011. Medverkar gör bl a Jonas Sjöstedt och Ronny Svensson.

Vänsterpartiet vill att alla människor ska ha samma rätt till bostad, jobb och välfärd samt samma möjligheter att utvecklas. Det ska inte spela någon roll var i länet du bor. Att jobba för geografisk rättvisa är en prioriterad fråga för Vänsterpartiet i Örebro län. Vi vill ha en politik för hela länet.

Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet i Örebro län

Matilda Fredriksson, ordförande Vänsterpartiet Örebro

 

1 2 3 7