Vänsterpartiet Laxå

Klasse Vilgren (v) – Välfärden är inte till salu

Klasse VilgrenKlasse Vilgren (v) och vice ordförande i kommunstyrelsen svarar följande i en intervju.

Miljön/klimatet – vad gör ditt parti på kommunal nivå för att minska miljöförstöringen?

– Vi ska fortsätta på den inslagna vägen med att uppnå så många nationella miljömål som möjligt.

Unga 0ch äldre – hur tänker ni öka trivseln för de äldre, samt ge ungdomarna en roligare fritid?

– Att tillsammans med föreningslivet försöka skapa fler mötesplatser för både unga och gamla.

Integration – hur tänker ditt parti göra för att samhällsklimatet ska bli tryggare och bättre för minoriteter som flyktingar, nysvenskar, homosexuella och funktionshindrade?

– Vi ska se till att det finns möjlighet för alla att delta i samhällslivet.

Närmiljö – vad gör ditt parti för att kommunen ska vara en attraktiv plats att bo på och flytta till?

– Det gäller att se till att samhället ser snyggt ut. Gator, vägar och grönområden måste vara välskötta och snöröjningen ska fortsätta att hålla den höga kvalitet som vi faktiskt har.

Jämställdhet – hur ska ditt parti minska klyftorna mellan kvinnor och män?

– Vi ska sträva efter att jämna ut löneskillnaderna mellan män och kvinnor, detta är ett långsiktigt arbete som nog kommer att ta några år.

Skola – hur kan skolan förbättras?

– Med den förändring vi gjort i skolorganisationen är vi övertygade att skolan bättre kan nyttja de resurser som finns.

Vad tänker ditt parti göra för att skapa varaktiga arbeten i kommunen?

– Kvinnors ställning på arbetsmarknaden ska fortsätta stärkas och sysselsättningsgraden öka. Alla kommunanställda ska erbjudas heltid. Systemet med delade turer ska ses över. Jämställdhet innebär samma förutsättningar för män och kvinnor. Samma villkor oavsett jobb i teknisk verksamhet eller hemvård. Jämställdhet i familjer ska underlättas. Ska kvinnor kunna jobba mer behöver män ta sitt fulla ansvar för barn och arbete i hemmen. Kommunen som arbetsgivare eftersträvar jämställdhet på alla nivåer.

Hjärtefråga – vad skiljer ditt parti från andra partier, vilka är era hjärtefrågor? Vilken blir den största förändringen som kommuninvånarna kommer se om ni vinner valet?

– Jag brinner ju ganska starkt för sociala frågor och särskilt barn och ungdom. Vill försöka skapa ett drogfritt samhälle.

(Intervju i Skagern Nyheter nr 4, augusti 2014)

 

 

 

 

Laxå kommun är inte till salu

Ett gäng glada vänsterpartister

Ett gäng glada vänsterpartister

Vänsterpartiet i Laxå kommun vill förbättra möjligheterna att utveckla kommunen till en för kommuninvånarna attraktiv boendekommun. Genom att bedriva en offensiv kommunpolitik i samverkan med Vänsterpartiets regionala och nationella politik kan vi förbättra kommunens svåra ekonomiska läge. En röst på Vänsterpartiet kommer att öka möjligheterna att få en sammanhållen, jämlik och jämställd kommun.

Rösta på Vänsterpartiet den 14 september!

En välfärd att lita på – där människor och bygder inte är till salu

Vi motsätter oss bestämt privata vinster i välfärden och vill istället använda välfärdens skattepengar till att utveckla kommunen.

Nej till vinster i välfärden!

(Publicerat i LaxåNytt 5/8 2014)

 

EU-valet ett trendbrott för (v)

Ett gäng glada Vänsterpartister i Laxå kommun poserar inför höstens valrörelse, du som fått nog av SD:s framgångar är välkommen i vårt arbete.

När resultatet i EU-valet är sammanräknat står det klart att Vänsterpartiet har fått 6,3% av rösterna. Därmed behåller vi vårt mandat i Europaparlamentet och går fram o,6%-enheter.

I Örebro län når (v) också 6,3% och bibehåller samma röststöd som 2009. I Laxå kommun ökar Vänsterpartiet med 1,1% till 8,4%. Tack alla väljare.

Både nationellt och lokalt är detta vänsterns första framgång på 15 år och ett trendbrott. Det visar att vi är ett parti som växer. Högern går tillbaka och får allt mindre stöd för den politik som har ökat klyftorna och ojämställdheten och försatt stora delar av Europa i kris.

Runt om i EU växer de rasistiska partierna och i valet till parlamentet ökade de sitt stöd rejält.

Sverigedemokraterna lyckades mobilisera sina väljare och går fram efter en valrörelse där de spridit myter och misstänkliggjort. Kampen mot rasism måste föras varje dag, överallt.

Natur och miljö – är inte till salu

Vänsterpartiet i Laxå säger nej till vindkraft i Trysslinge-området.

När kommunstyrelsen imorgon (4/6) sammanträder kommer (v) att avstyrka ansökan om att uppföra vindkraftverk i Trysslinge-området. Vi har övervägt för och nackdelar och kommit fram till att en exploatering där är olämplig. Vi anser att det finns andra områden där man inte exploaterar värdefull natur- och kulturområden.

Inte till salu

Malin-Björk-300x300EU räddar banker

Vi räddar välfärden

Privatiseringarna sveper fram i krisländerna. EU kräver att det gemensamt ägda ska säljas ut. Offentliga företag och verksamheter är till salu. Grekland är till salu. Italien är till salu.

EU:s politik skapar klyftor och ger spelrum för mörkerkrafter. Därför behövs nu en samlande vänster, massiva offentliga och samhällsnyttiga investeringar i infrastruktur, bostäder och grön energi, som skapar massor av nya jobb. Återuppbygg välfärden. Återuppbygg jämställdheten,

Vi skapar välfärd att lita på. Välfärden ska vara fri från vinstintressen. Mot girigheten ställer vi solidaritet. Stoppa privatiseringarna i Sverige och i EU.

Rösta på Vänsterpartiet i EU-valet 25 maj 2014

Vänsterpartiet står för samma politik i EU som i Sverige. Vi står upp för arbetsrätten och är pådrivande i jämställdhetsfrågorna. I Sverige och i EU.

Genom att rösta i båda valen bekämpar vi högern både i EU och i Sverige.

Välfärden är inte till salu.

Sveriges suveränitet är inte till salu.

Vänsterpartiet är inte till salu.

1 maj 2014 – detta är vårt uppdrag!

Låt ingen någonsin mer behöva tvivla på att samhället har nolltolerans mot rasism, etnisk diskriminering, strukturell institutionell rasism, kränkningar, förtryck och nazistisk ideologi som hot mot grundläggande mänskliga rättigheter!

Vi måste på olika sätt varje dag kräva att och verka för att politiker och tjänstemän på alla nivåer i  kommuner, regioner, landsting och statliga myndigheter i handlingar och beslut tar ansvar för det goda samhället, för denna nolltolerans och för humanism och för allas lika värde!

När ungdomar och invånare ser och märker detta kommer inte känslan av vanmakt och av att själva, utan samhällets stöd, behöva möta, krossa rasismen/fascismen/diskrimineringar! Våld/självförsvar kommer inte ses som metoder för att möta rasismens och fascismens förespråkare, om alla vet att dessa förespråkare möter större motstånd än detta!

Genom att vi alla i alla samhällets led hela tiden tar vårt samhälleliga ansvar och aktivt gör saker, inte bara påstår at vi är demokrater och antirasister och jobbar för allas lika rätt utifrån globala konventioner och lagar!

Om vi varje dag funderar hur vi kan påverka, ta bra beslut, lyssna, lära, ompröva och ta tag i alla fördomar!

Om vi varje dag säger ifrån, kräver likabehandling och själva är förebilder inte bara i ord utan i handling!

Om vi verkligen visar att vi vill skapa ett i vardagen fungerande humant värdigt samhälle!

Då kommer misstänksamhet ersättas av tilltro! ”Vi och dom” ersättas av ”vi” och solidaritet och humanism vinna över individualistiska egoistiska och icke människovärdiga politiska strömningar!

Låt ingen någonsin mer tvivla på vårt allvar! Detta är vårt uppdrag valåret 2014, eller hur!

Pernilla Svennungson (v)

 

Öppet hus söndagen 2 december

Söndagen 2 december har Vänsterpartiet i Laxå öppet hus i lokalen på Postgatan 16.

Kom in och prata med oss om hur du vill att Laxå kommun ska utvecklas. Vi finns i lokalen mellan 13.00 till 17.00.

Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Vänstern vill motverka den geografiska orättvisan!

Debattartikel i ETC Örebro och NA.

Vänsterpartiet är emot alla orättvisor som finns i vårt samhälle. En orättvisa som sällan uppmärksammas är den geografiska. Orättvisan står mellan de stora städerna och övriga landet. Inom regionerna är orättvisan stor mellan ett fåtal större orter och landsorten. Orättvisan drabbar både de som bor på de större orterna och de som bor på de mindre, mönstret är det samma i Örebro län.

I storstäderna råder en enorm bostadsbrist, som gör att bostadspriserna stiger och en större del av inkomsterna måste läggas på boendet. För ungdomar är det nästan omöjligt att hitta en bostad med rimlig hyra. Möjligheten att få ett arbete är betydligt större i stora städer, vilket tvingar många att flytta dit. På en liten ort är det lättare att få en lägenhet än ett jobb. Vad hjälper det med bostad om man inte har jobb?

Den kommunala servicen blir allt sämre på mindre orter beroende på minskad skattebas. Den regionala planeringen har hittills utgått ifrån att de mindre orterna inte kommer att utvecklas. Det ökar inte intresset för ungdomar att stanna kvar eller få näringslivet att satsa på dessa orter. Resultatet blir en självuppfyllande profetia, ett så kallat självspelande piano.

Vänsterpartiet i Örebro län vill att framåtandan och utvecklingskraften i hela länet tas tillvara, men då måste vi förnya regionalpolitiken. Det kräver att vi slutar motarbeta de människor som vill leva och bo på landsbygden.

Helgen 22-23 september anordnar Vänsterpartiet i Hällefors Bergslagsträffen 2012 för att fortsätta diskussionen kring den geografiska orättvisan, som påbörjades i Degerfors 2011. Medverkar gör bl a Jonas Sjöstedt och Ronny Svensson.

Vänsterpartiet vill att alla människor ska ha samma rätt till bostad, jobb och välfärd samt samma möjligheter att utvecklas. Det ska inte spela någon roll var i länet du bor. Att jobba för geografisk rättvisa är en prioriterad fråga för Vänsterpartiet i Örebro län. Vi vill ha en politik för hela länet.

Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet i Örebro län

Matilda Fredriksson, ordförande Vänsterpartiet Örebro

 

Ställ krav på staten

Kenneth Lantz (V)  i en debattartikel, NA

När hälften av personalen varslas om uppsägning från Esab i Laxå, där delar av produktionen ska flyttas till Polen, så är detta ett dråpslag mot Laxå i två perspektiv – å ena sidan det tunga beskedet till personalen, som kastas ut i en oviss framtid och å den andra ytterligare ett tungt besked för en industriort, som drabbats hårt av nedskärningar inom industri – och tappat över 4 000 invånare på 40 år. Detta har bland annat lett till att kommunen har en av landets svagaste ekonomier.

Avsaknaden av en statlig regionalpolitik, som försöker motverka den geografiska orättvisan blir tydlig i denna situation. Vänsterpartiets Örebro-distrikt påpekade detta i samband med att den regionala översiktsplanen skulle antas av regionförbundet. Jag har också drivit frågan – hur ska regionen agera när den dominerande industrin i den lilla kommunen lägger ned. Region-förbundet kan ha idéer för en sådan situation men saknar oftast de ekonomiska medlen. Kraven måste riktas mot staten och dess förlängda arm i länet – länsstyrelsen.

Kraven på god kollektivtrafik blir oerhört viktig, om Laxå numera tillhör Örebros arbetsmarknad. Möjligheten att kunna bo kvar i Laxå och pendla till närliggande jobb måste garanteras!

Förutom insatser från länsarbetsnämnden, borde staten lyfta av en del av kostnaderna för kommunen för att stärka kommunens möjligheter att kunna klara en sådan här svår situation.

Varför inte lyfta bort lånet på 40 miljoner kronor som kommunen fick ta över i samband med rivningar av bostäder. Hus som inte finns i dag. Varför ska en kommun, som tog ansvar för byggnation av miljonprogrammet på 60- och 70-talet, straffas på detta sätt?

Lars Ströman frågade i en krönika i NA 13 maj ”Får Laxå plats i Anders Borgs värld?” Det verkar inte så när Moderaterna lägger det nya skatteutjämningssystemet i långbänk. Ett förslag som skulle ge Laxå ett antal mer miljoner, som skulle komma väl till pass för att stärka den kommunala ekonomin för att parera för effekterna av företagsnedläggelse.

Vänsterpartiet i Örebro län har satt kampen mot den geografiska orättvisan i fokus. Ett stort problem i de utsatta områdena, som till exempel Laxå och stora delar av länet är dels bristen på riskkapital, dels nedläggningar och flytt av företag till mer expansiva centra eller till utlandet. Det är därför nödvändigt att någon form av lokala och regionala investeringsfonder upprättas. I det sammanhanget bör exemplen från USA och Kanada med löntagarägda företag och skattereduceringar för avsättning i solidariska investeringsfonder noga studeras.

De medel som finns i pensionsfonderna bör användas även ur regionalpolitiskt perspektiv på ett produktivt sätt. Det måste också bli lättare för de anställda att ta över lönsamma företag som hotas av flytt eller nedläggning. Företag, som vill lägga ned eller flytta lönsam verksamhet, måste avtvingas kraftiga avgångsvederlag till de anställda. I sista hand måste lagstiftning mot nedläggning och flytt av lönsamma företag övervägas.

Traditionella regionalpolitiska stödformer – lokaliseringsbidrag, flyttstöd, småföretagarstöd, nedsatta sociala avgifter, transportstöd etcetera måste få ett enklare regelverk så de anpassas till de lokala förutsättningarna.

Vi är övertygade om att kampen mot ett tudelat Sverige kommer att bli en ödesfråga – i Laxå är den redan på dagordningen. En balanserad utveckling är något som även storstäderna, inklusive Örebro kan dra nytta av. Ovanstående politik löser inte de varslades behov av jobb nu, men är nödvändig för en annan utveckling på sikt.

Kenneth Lantz

distriktsordförande i Vänsterpartiet Örebro län

styrelseledamot i Regionförbundet Örebro

Laxå kommun ska vara barnens kommun….

så skrev vi inför valet 2010. Bo Rudolfsson (kd) ondgjorde sig över vårt svek på senaste kommunfullmäktige.

Vi vill därför kommentera händelseutvecklingen i skolfrågorna sedan valet.

En viktig fråga inför valet var att skolverksamheten skulle vara kvar i hela kommunen och att en fortsatt dialog om framtidens skola skulle ske. Vår vilja var att verka för att inte barn skulle flyttas från ytterskolorna. Vår inställning var att behålla åldershomogena klasser i 4 – 6 i alla skolor, om det var möjligt.

Med facit i hand kan vi konstatera att detta byggde på en felaktig analys av rådande läge. Utvecklingen på skolområdet tog helt andra vägar än vad vi ville.  Problemen och stängningen av Kanalskolan, nya krav på skolorganisationen från rikspolitiken och fortsatt lågt elevunderlag i Finnerödja och Hasselfors. Allt detta sammantaget innebar nya ställningstaganden, där vi måste ta hänsyn till helheten i kommunen. Vi valde då att acceptera en flytt av 4 – 6 i hela kommunen till Centralskolan, för att skapa en 4 – 9 skola. Vår bedömning är att detta i rådande situation är det bästa för eleverna. Skolverksamhet F – 3 och förskola finns kvar i både Hasselfors och Finnerödja.

Vår uppfattning är att denna omställning måste bli bra för eleverna. Därför anser vi att flytten av elever måste ske organiserat och i lugn takt och inte i panik. En kreativ dialog måste ske mellan föräldrar, personal och förvaltning om förutsättningarna för detta. Alla måste känna att detta blir bra. Därför ser vi det som mest realistiskt att det är genomfört till höstterminen 2013.

Om detta är ett svek eller inte kan man säkert ha olika uppfattningar om. Med all respekt för Hasselfors– och Finnerödjabornas kamp för att få behålla klasserna  4— 6 på orten, måste vi ändå göra en bedömning av vad som vi tycker är bäst för hela kommunen. Vi har tagit detta ställningstagande för att vi tror att det är bäst för eleverna, inte för att lägga ned vare sig skolorna eller orterna Hasselfors och Finnerödja.

 

1 2 3 7