• Hem
  • Kommungruppen
sida

Kommungruppen

Vår kommungrupp jobbar tillsammans för att Laxå kommun ska vara en bra plats att leva och verka på. Vi är ett oppositionsparti som lägger förslag och lyfter idéer med syftet att Laxå kommun ska vara en jämlik kommun för alla, där kommunen levererar välfärd på riktigt till våra kommuninvånare. När den politiska majoriteten i Laxå kommun kommer med bra idéer så stöttar vi dem. Men när majoriteten kommer med idéer och förslag som försämrar välfärden protesterar vi och gör vad vi kan för att stoppa eller förändra majoritetens beslut.

I kommungruppen ingår:

Clara Dahlin
Partiföreträdare Vänsterpartiet Laxå, ordinarie i kommunstyrelsen och ordinarie i kommunfullmäktige.

Klasse Vilgren
Ordinarie i kommunfullmäktige, ordinarie i Barn- och utbildningsnämnden och ordinarie i styrelsen för Laxåhem AB och Laxå kommunfastigheter AB. Ersättare i Social- och omsorgsnämnden.

David Tverling
Ordinarie i kommunfullmäktige och ersättare i Sydnärkes miljönämnd.

Gundega Hallinder
Ordinarie i Social- och omsorgsnämnden, ordinarie i socialutskottet och SON:s budgetgrupp och ordinarie i valnämnden. Ersättare i kommunfullmäktige.

Jerry Karjalainen
Ordinarie i Social- och omsorgsnämnden och ordinarie i styrelsen för Laxå vatten AB och Laxå värme AB. Ersättare i kommunfullmäktige.

Kenneth Lantz
Ordinarie i Kulturnämnden och i Plangruppen. Ersättare i kommunstyrelsen.

Gert Hallinder
Ersättare i kulturnämnden och ersättare i Social- och omsorgsnämnden.

Reem Yanes
Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Sandra Selvin
Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Kopiera länk