Debattinlägg

JAG VILL BO I LAXÅ

Angående artikeln Vem vill bo i Laxå i NA.
Kenneth Lantz, vänsterpartiet och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen besvarar Alliansen för Laxås ständiga påhopp om att majoriteten, bestående av socialdemokraterna och vänsterpartiet inte gör något för att vända befolkningsutvecklingen.
Läs debattartikeln som publicerades i NA 2007-09-27.

Majoriteten fokuserar inte på problemet, säger Bo Rudolfsson (kd) och företrädare för Alliansen för Laxå. Ack så fel han har. För mig har alltid boendefrågan varit i fokus. Med en medveten satsning på kommunutveckling, med siktet på att bli en förort till Örebro, med bra kommunikationer skulle vi kunna vända befolkningsutvecklingen. Detta skrev jag i Kommunal Vänsters lokaltidning Hammar´n 1989. Denna uppfattning är fortfarande aktuell för Vänsterpartiet i Laxå, då var vänstern ensam om en sådan analys.

Här kommer en lista på projekt och frågor som majoriteten har drivit de senaste mandatperioderna. Ett flertal frågor, som bl a Vänsterpartiet initierat. Majoriteten har skapat möjligheter till sjönära tomter. Försök att skapa seniorboende görs. Mer kan säkert göras för framtidens boende i kommunen. Det stora problemet är bankernas ovilja att låna till byggprojekt i kommunen. Detta är ett nationellt problem och det vet egentligen Rudolfsson.

Majoriteten har satsat på projektet Etablering Laxå. Ett antal nya företag har etablerat sig i kommunen som en följd av detta projekt. E20-etableringar har prioritet, tillsammans med det lokala näringslivet skapas nya arbetstillfällen, och fler är på gång. Ett annat projekt är Laxå håller i framtiden, vars syfte är att förändra attityder och få kommuninvånarna delaktiga i den kommunala demokratiprocessen. En rad mötesserier har hållits i kommundelarna, där omstruktureringen av Laxåhem, ny översiktsplan och andra framtidsdiskussioner. En ny sådan mötesomgång kring förslaget till översiktsplan är planerad till början av januari 2008. När Alliansen säger att kommuninvånarna måste få ge sin syn på framtiden, låter det som att de aldrig får det. Rudolfsson och Alliansen vet att detta inte är sant.

Majoritetens arbete för infrastruktursatsningar, rondeller på E20, resecenter vid Laxå järnvägsstation fortgår oavbrutet, men möter stort motstånd från de statliga verken som skall finansiera detta. Laxå är inte prioriterat. Säkerheten vid Laxå järnvägsstation är t ex en fotnot i Regionförbundets förslag till remissvar på statens infrastruktursplan. Rudolfsson har deklarerat att han är för Nobelbanan före Västra stambanan. Rudolfsson är också anhängare av en mellansvensk storregion, som förstärker Laxås läge i periferins ytterkant.

Majoriteten har förnyat avtal om tillköpt tågtrafik, som skall vara långsiktigt och skall utvecklas. En försöksverksamhet med efterfrågestyrd närtrafik, kommer att sjösättas efter årsskiftet.

Vi väntar fortfarande på Alliansens politik för ett bättre Laxå. Det räcker inte med att ropa att majoriteten inte gör något. Vi kräver en kreativ opposition, som hjälper till att utveckla kommunen och inte genom sitt agerande bidrar till att avveckla den.

På frågan, vem vill bo i Laxå? Det vill jag och nästan 6 000 människor. Vill du bo i Laxå, Bo Rudolfsson?

Kenneth Lantz

1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Vänsterpartiet

Kopiera länk