Kommunpolitik

Vänsterpartiet flyttar

Vänsterpartiet flyttar från Järnvägsgatan 1 till Postgatan 16. Det är framför allt av två skäl, denna lokal ägs av Laxåhem och då känns det naturligt att vi hyr av det kommunala bolaget. Detta innebär att det kommunala partistödet till största delen går tillbaka till den kommunala koncernen, säger Kicki Jansson, ordförande i partiföreningen.

Det andra skälet är att lokalen ligger betydligt närmare centrum, vilket kan vara bättre ur flera synpunkter  bl a att den är synlig för kommuninvånarna.

Kopiera länk