Kommunpolitik

Laxå kommun ska vara barnens kommun….

så skrev vi inför valet 2010. Bo Rudolfsson (kd) ondgjorde sig över vårt svek på senaste kommunfullmäktige.

Vi vill därför kommentera händelseutvecklingen i skolfrågorna sedan valet.

En viktig fråga inför valet var att skolverksamheten skulle vara kvar i hela kommunen och att en fortsatt dialog om framtidens skola skulle ske. Vår vilja var att verka för att inte barn skulle flyttas från ytterskolorna. Vår inställning var att behålla åldershomogena klasser i 4 – 6 i alla skolor, om det var möjligt.

Med facit i hand kan vi konstatera att detta byggde på en felaktig analys av rådande läge. Utvecklingen på skolområdet tog helt andra vägar än vad vi ville.  Problemen och stängningen av Kanalskolan, nya krav på skolorganisationen från rikspolitiken och fortsatt lågt elevunderlag i Finnerödja och Hasselfors. Allt detta sammantaget innebar nya ställningstaganden, där vi måste ta hänsyn till helheten i kommunen. Vi valde då att acceptera en flytt av 4 – 6 i hela kommunen till Centralskolan, för att skapa en 4 – 9 skola. Vår bedömning är att detta i rådande situation är det bästa för eleverna. Skolverksamhet F – 3 och förskola finns kvar i både Hasselfors och Finnerödja.

Vår uppfattning är att denna omställning måste bli bra för eleverna. Därför anser vi att flytten av elever måste ske organiserat och i lugn takt och inte i panik. En kreativ dialog måste ske mellan föräldrar, personal och förvaltning om förutsättningarna för detta. Alla måste känna att detta blir bra. Därför ser vi det som mest realistiskt att det är genomfört till höstterminen 2013.

Om detta är ett svek eller inte kan man säkert ha olika uppfattningar om. Med all respekt för Hasselfors– och Finnerödjabornas kamp för att få behålla klasserna  4— 6 på orten, måste vi ändå göra en bedömning av vad som vi tycker är bäst för hela kommunen. Vi har tagit detta ställningstagande för att vi tror att det är bäst för eleverna, inte för att lägga ned vare sig skolorna eller orterna Hasselfors och Finnerödja.

 

Kopiera länk