Debattinlägg

Tvångsprivatisering hotar äldreomsorgen i Laxå kommun

Debattinlägg i Nerikes Allehanda december 2011

Debattinlägg i Nerikes Allehanda december 2011

Den borgerliga regeringen, med stöd av Sverigedemokraterna, hotar nu med att ”Öppna för äldrevård senast 2014, annars kan tvingande lagstiftning övervägas”.  Något som det kan bli politisk strid om – Carema och andra skattetrixare är inte välkomna i Laxå kommun!

Redan före sommaren sade social- och omsorgsnämnden i Laxå nej till att öppna för att företag som t ex Carema och Attendo Care skulle få bedriva äldrevård i kommunen. Den ståndpunkten är Laxå kommun inte ensamma om, i Örebro län är det bara Örebro och Lindesberg som valt att släppa in vinsthungriga företag enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

127 kommuner av 290 har hitintills valt att inte införa LOV. Lagen innebär att privata företag konkurrerar med den kommunala äldreomsorgen på en slags äldreomsorgsmarknad. Nu hotar regeringen med att tvångsprivatisera äldreomsorgen i dessa kommuner.

Det är magstarkt att regeringen vill tvångsprivatisera äldreomsorgen i ett läge där vårdskandal efter vårdskandal rullas upp i den privata äldreomsorgen. De vinster som riskkapitalbolagen gör varje år kommer inte ur tomma intet. Pengarna är till största delen skattemedel som kommuninvånarna betalt in i tron att man bidrar till en bättre välfärd.

Istället för tvångsprivatisering vill Vänsterpartiet ha mer personal och större valfrihet i den kommunala äldreomsorgen – utan att blanda in vinstdrivande företag.

Vänsterpartiet satsar pengar i skuggbudgeten i riksdagen på att förstärka bemanningen i äldreomsorgen. I kommunen jobbar Vänsterpartiet för att de vårdbehövande får en större valfrihet att själva bestämma över hur vårdtimmarna används.

Privatiseringen av äldreomsorgen har visat, att det behövs mer personal och ökat inflytande för äldre över vilken hjälp de ska få – inte mer vinst till t ex Carema!

Gundega Hallinder (v)

1:e vice ordförande social- och omsorgsnämnden i Laxå kommun

Klasse Vilgren (v)

1:e vice ordförande kommunstyrelsen i Laxå kommun

Kopiera länk