Kommunpolitik

(v) fortsätter styret i Laxå kommmun med (s)

kommunlogo

 

Vänsterpartiet kommer att under kommande mandatperiod fortsätta styret av Laxå kommun tillsammans med (s). Förutom att fördela de politiska uppdragen har också partierna kommit överens om följande punkter som vi ska samarbeta kring. De är

  • en ekonomisk politik i balans
  • utveckla kommunen genom att prioritera inflytt av barnfamiljer
  • barn och ungdomar i centrum
  • satsning på personalen
  • miljöfrågor
  • framtida kommunorganisation.

Vi skall ta fram gemensamma plattformar på dessa områden, som skall ange inriktningen på vårt gemensamma arbete, säger Klasse Vilgren, gruppledare i kommunfullmäktige för (v).

Kopiera länk