Kommunpolitik

Vi vill hålla ihop Laxå kommun!

Vänsterpartiets mål är arbete åt alla. Vi måste satsa på gröna jobb, småföretagare och fler unga i arbete för att Laxå kommun ska växa. Det är viktigt att ta tillvara alla människors resurser.  Med fler i arbete ökar rättvisan.

Vänsterpartiet vill jobba för:

  • Arbete åt alla unga
  • Högre kvalitet i skolan —rusta barnen för framtiden
  • Högre kvalitet i äldreomsorgen
  • Moderna hyresrätter även till unga
  • Stöd småföretagande i Laxå kommun

Tillsammans vrider vi Laxå kommun åt vänster !

Klasse Vilgren Annemo JohanssonOla AxbergKicki Jansson

Ola AxbergKicki Jansson

 

 

Klasse Vilgren , Annemo Johansson, Ola Axberg och Kicki Jansson första, andra, tredje och fjärde namn på Laxå kommuns fullmäktigelista.

Kopiera länk