Kommunpolitik

Ny regering – ny inriktning

Det behövs en ny regering. Högeralliansen har fört en politik som gjort vårt samhälle kallare och orättvist. I förra valrörelsen pratade högerns företrädare vitt och brett om att jobben var det viktigaste. Nu regerar man ett Sverige där arbetslösheten har nått rekordnivåer. Hundratusentals människor hindras från att bidra till den ekonomiska utvecklingen. När färre arbetar innebär det att vi alla blir fattigare. De som fortfarande har jobb får en svagare position i förhållande till arbetsgivarna. Lönerna pressas ned. Arbetsförhållandena försämras. Klyftorna ökar i samhället.

Vänsterpartiet är berett att tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet bilda en rödgrön regering efter valet.

En rödgrön regering måste sätta kampen mot arbetslösheten överst på dagordningen. Full sysselsättning måste vara det överordnade målet i den ekonomiska politiken.

Vänsterpartiet i Laxå kommun stöder kravet på en ny regering.

Var står Miljöpartiet i Laxå kommun? För närvarande agerar de stödparti till den lokala högeralliansen.

Kolla gärna www.rodgron.se

Kopiera länk