Kommunpolitik

Håll ihop kommunen – ställ inte Finnerödja och Hasselfors mot Laxå!

Vänsterpartiet har diskuterat de senaste turerna för framtidens skola i kommunen. Vi kan konstatera att med det senaste beslutet i riksdagen om en ny skollag och med kommande riksdagsbeslut så blir inte ställningstagandet lättare.

Vår utgångspunkt är dock följande:

  • vi vill inte flytta barn från någon del av kommunen.
  • vi vill ha åldershomogena klasser 4—6 i alla skolor om det är möjligt
  • vi vill bibehålla Kanalskolan
  • vi har inte tagit ställning till att flytta förskolan Linnéan till Kanalskolan — vi anser att utemiljön för barnen riskeras bli sämre
  • Finnerödja skola behöver åtgärdas både vad gäller handikapptillgänglighet och anpassade utrymmen för verksamheten

Håll ihop kommunen—ställ inte olika kommundelar mot varandra! Centralskolans tomma lokaler får inte vara motivet till omflyttning av barnen! Vänsterpartiet vill fortsätta dialogen om framtidens skola med föräldrar och övriga kommuninvånare.

Kopiera länk