Kommunpolitik

Vänsterpartiet i Laxå säger nej till medfinansiering av Citybanan

Vänsterpartiet yrkar avslag på förslaget till medfinansiering av Citybanan. Vänsterpartiet menar att det är principiellt fel att Örebro läns landsting och länets kommuner är med och finansierar infrastruktursatsningar som är statens uttalade ansvar.

En medfinansiering leder till oklarheter i ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och landsting och riskerar också att snedvrida utvecklingen av infrastruktur i landet.

Örebro läns andel till Citybanan, 185,4 milj kr, som delas av Örebro kommun och landstinget. Landstinget skall stå för hälften av detta, skattepengar som invånarna i Laxå kommun är med och betalar. Skattepengar som kunde användas till sjukvård istället.

Laxå kommun ska bidra med 2,2 miljoner för investeringar av infrastruktur för kollektivtrafiken i länet. Något som behövs, men som nu kopplas ihop med Citybaneavtalet.  Genom denna konstruktion bidrar inte landstinget eller Örebro kommun med några pengar till en satsning i länet.

Det rimliga vore att de investeringar som behöver göras i länet bekostas av hela länet och att de investeringar som är statens ansvar, ex Citybanan betalas av staten.

Staten har minskat sina inkomster genom sänkta skatter och istället ska kommuninvånarna betala statliga investeringar via kommun- och landstingsskatten! Det är inte rimligt!

Laxå kommun står inför tunga sparbeting och nedskärningar i den kommunala verksamheten. Vi har inte råd att dessutom stå för infrastrukturen i Stockholm!

Därför säger vi nej till att dra ned på sjukvård i landstinget och vård, skola och omsorg i Laxå kommun, säger Kenneth Lantz vice ordf i kommunstyrelsen och gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna finansieringen genom ordföranderöst då votering slutat 15 – 15 (mot finansiering röstade v, mp, c, m, fp och en kd och för röstade s och en kd, en kd avstod från att rösta.)

 

Kopiera länk