• Hem
  • Kommungruppen
sida

Kommungruppen

Clara Ericson

Partiföreträdare Vänsterpartiet Laxå, ordinarie i kommunstyrelsen, ordinarie i kommunfullmäktige.

Klasse Vilgren

Ordinarie i kommunfullmäktige, ordinarie i Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie i styrelsen för Laxåhem AB och Laxå kommunfastigheter AB. Ersättare i Social- och omsorgsnämnden.

David Tverling

Ordinarie i kommunfullmäktige. Ersättare i Sydnärkes miljönämnd.

Gundega Hallinder

Ordinarie i Social- och omsorgsnämnden, ordinarie i socialutskottet och SON:s budgetgrupp, ordinarie i valnämnden. Ersättare i kommunfullmäktige.

Jerry Karjalainen

Ordinarie i Social- och omsorgsnämnden, ordinarie i styrelsen för Laxå vatten AB och Laxå värme AB. Ersättare i kommunfullmäktige.

Kenneth Lantz

Ordinarie i Kulturnämnden och plangrupp. Ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i styrelsen för Vätternvatten AB.

Gert Hallinder

Ersättare i kulturnämnden och ersättare i Social- och omsorgsnämnden.

Pernilla Johansson

Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Linnea Urberg

Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Kopiera länk