Kommungruppen

Klasse Vilgren

Gruppledare kommunfullmäktige, ordinarie i kommunstyrelsen, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och ersättare i samverkansråd – Skola, utbildning och kompetensförsörjning i Region Örebro län.

Annemo Johansson

Ordinarie i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

Gundega Hallinder

Ordinarie i kommunfullmäktige, ordinarie i Social- och omsorgsnämnden, ordinarie i socialutskottet och SON:s budgetgrupp, ordinarie i kommunfullmäktiges valberedning och ordinarie i styrgruppen för utbyggnaden av Ramundergården.

David Tverling

Ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i Sydnärkes miljönämnd.

Kenneth Lantz

Ersättare i kommunfullmäktige

Jerry Karjalainen

Ordinarie i Barn- och utbildningsnämnden och ersättare i Social- och omsorgsnämnden.

Pernilla Johansson

Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Clara Ericson

Ordinarie i projektgruppen för miljömålsarbetet i Laxå kommun.