Kommunpolitik

1 2 3 6

Det är dags att satsa på välfärden

Vänsterpartiet Laxås lista till kommunvalet är färdig. På plats 1-5 på listan finns Clara Ericson, Klas-Göran Vilgren, David Tverling, Gundega Hallinder och Jerry Karjalainen. Resten av listan presenteras längst ner i inlägget.

David Tverling, Clara Ericson, Gundega Hallinder, Jerry Karjalainen och Klas-Göran Vilgren

– Vi är nöjda med vår lista, säger Jerry Karjalainen, ordförande för Vänsterpartiet Laxå. Vi är ett bra lag som blandar lång politisk erfarenhet med nya idéer. Målet är att dubbla antalet mandat för Vänsterpartiet Laxå.

För Vänsterpartiet Laxå är välfärden en av de viktigaste frågorna.

– Laxå kommuns ekonomi är god. Det har framförallt två orsaker – det arbete som påbörjades redan 2011 och vände kommunens ekonomi och att nuvarande regering, efter påtryckningar från Vänsterpartiet i budgetförhandlingar, gett välfärdspengar till kommunerna, säger Klas-Göran Vilgren. Men trots det ekonomiska läget har det inte gjorts ordentliga satsningar på skola, vård och omsorg.

Vänsterpartiet Laxå tycker att det är dags att satsa på välfärden på riktigt.

– Skolan, vården och omsorgen ska inte bara fungera, den ska vara riktigt bra. En riktigt bra skola, vård och omsorg skapas av riktigt bra personal och riktigt bra personal finns hos de arbetsgivare som förtjänar det, säger Clara Ericson. Laxå kommun måste bli en bra och attraktiv arbetsgivare. Som politiker måste vi lyssna på personalen och ta reda på vilka resurser och kompetenser som saknas för att skola, vård och omsorg ska bli riktigt bra. Då kan vi tillsammans skapa riktig bra välfärd för alla i Laxå kommun.

 

Hela Vänsterpartiet Laxås lista till kommunvalet:

 1. Clara Ericson
 2. Klas-Göran Vilgren
 3. David Tverling
 4. Gundega Hallinder
 5. Jerry Karjalainen
 6. Kenneth Lantz
 7. Annemo Johansson
 8. Monika Karlsson
 9. Jimmy Karjalainen
 10. Johanna Karjalainen
 11. Åsa Löfvenhaft
 12. Gert Hallinder
 13. Thomas Mustonen
 14. Pernilla Johansson
 15. Jörgen Elfström
 16. Bittan Jansson
 17. Eero Mustonen
 18. Madeleine Larsson

Laxå kommun är inte till salu

Ett gäng glada vänsterpartister

Ett gäng glada vänsterpartister

Vänsterpartiet i Laxå kommun vill förbättra möjligheterna att utveckla kommunen till en för kommuninvånarna attraktiv boendekommun. Genom att bedriva en offensiv kommunpolitik i samverkan med Vänsterpartiets regionala och nationella politik kan vi förbättra kommunens svåra ekonomiska läge. En röst på Vänsterpartiet kommer att öka möjligheterna att få en sammanhållen, jämlik och jämställd kommun.

Rösta på Vänsterpartiet den 14 september!

En välfärd att lita på – där människor och bygder inte är till salu

Vi motsätter oss bestämt privata vinster i välfärden och vill istället använda välfärdens skattepengar till att utveckla kommunen.

Nej till vinster i välfärden!

(Publicerat i LaxåNytt 5/8 2014)

 

EU-valet ett trendbrott för (v)

Ett gäng glada Vänsterpartister i Laxå kommun poserar inför höstens valrörelse, du som fått nog av SD:s framgångar är välkommen i vårt arbete.

När resultatet i EU-valet är sammanräknat står det klart att Vänsterpartiet har fått 6,3% av rösterna. Därmed behåller vi vårt mandat i Europaparlamentet och går fram o,6%-enheter.

I Örebro län når (v) också 6,3% och bibehåller samma röststöd som 2009. I Laxå kommun ökar Vänsterpartiet med 1,1% till 8,4%. Tack alla väljare.

Både nationellt och lokalt är detta vänsterns första framgång på 15 år och ett trendbrott. Det visar att vi är ett parti som växer. Högern går tillbaka och får allt mindre stöd för den politik som har ökat klyftorna och ojämställdheten och försatt stora delar av Europa i kris.

Runt om i EU växer de rasistiska partierna och i valet till parlamentet ökade de sitt stöd rejält.

Sverigedemokraterna lyckades mobilisera sina väljare och går fram efter en valrörelse där de spridit myter och misstänkliggjort. Kampen mot rasism måste föras varje dag, överallt.

Natur och miljö – är inte till salu

Vänsterpartiet i Laxå säger nej till vindkraft i Trysslinge-området.

När kommunstyrelsen imorgon (4/6) sammanträder kommer (v) att avstyrka ansökan om att uppföra vindkraftverk i Trysslinge-området. Vi har övervägt för och nackdelar och kommit fram till att en exploatering där är olämplig. Vi anser att det finns andra områden där man inte exploaterar värdefull natur- och kulturområden.

Inte till salu

Malin-Björk-300x300EU räddar banker

Vi räddar välfärden

Privatiseringarna sveper fram i krisländerna. EU kräver att det gemensamt ägda ska säljas ut. Offentliga företag och verksamheter är till salu. Grekland är till salu. Italien är till salu.

EU:s politik skapar klyftor och ger spelrum för mörkerkrafter. Därför behövs nu en samlande vänster, massiva offentliga och samhällsnyttiga investeringar i infrastruktur, bostäder och grön energi, som skapar massor av nya jobb. Återuppbygg välfärden. Återuppbygg jämställdheten,

Vi skapar välfärd att lita på. Välfärden ska vara fri från vinstintressen. Mot girigheten ställer vi solidaritet. Stoppa privatiseringarna i Sverige och i EU.

Rösta på Vänsterpartiet i EU-valet 25 maj 2014

Vänsterpartiet står för samma politik i EU som i Sverige. Vi står upp för arbetsrätten och är pådrivande i jämställdhetsfrågorna. I Sverige och i EU.

Genom att rösta i båda valen bekämpar vi högern både i EU och i Sverige.

Välfärden är inte till salu.

Sveriges suveränitet är inte till salu.

Vänsterpartiet är inte till salu.

Laxå kommun ska vara barnens kommun….

så skrev vi inför valet 2010. Bo Rudolfsson (kd) ondgjorde sig över vårt svek på senaste kommunfullmäktige.

Vi vill därför kommentera händelseutvecklingen i skolfrågorna sedan valet.

En viktig fråga inför valet var att skolverksamheten skulle vara kvar i hela kommunen och att en fortsatt dialog om framtidens skola skulle ske. Vår vilja var att verka för att inte barn skulle flyttas från ytterskolorna. Vår inställning var att behålla åldershomogena klasser i 4 – 6 i alla skolor, om det var möjligt.

Med facit i hand kan vi konstatera att detta byggde på en felaktig analys av rådande läge. Utvecklingen på skolområdet tog helt andra vägar än vad vi ville.  Problemen och stängningen av Kanalskolan, nya krav på skolorganisationen från rikspolitiken och fortsatt lågt elevunderlag i Finnerödja och Hasselfors. Allt detta sammantaget innebar nya ställningstaganden, där vi måste ta hänsyn till helheten i kommunen. Vi valde då att acceptera en flytt av 4 – 6 i hela kommunen till Centralskolan, för att skapa en 4 – 9 skola. Vår bedömning är att detta i rådande situation är det bästa för eleverna. Skolverksamhet F – 3 och förskola finns kvar i både Hasselfors och Finnerödja.

Vår uppfattning är att denna omställning måste bli bra för eleverna. Därför anser vi att flytten av elever måste ske organiserat och i lugn takt och inte i panik. En kreativ dialog måste ske mellan föräldrar, personal och förvaltning om förutsättningarna för detta. Alla måste känna att detta blir bra. Därför ser vi det som mest realistiskt att det är genomfört till höstterminen 2013.

Om detta är ett svek eller inte kan man säkert ha olika uppfattningar om. Med all respekt för Hasselfors– och Finnerödjabornas kamp för att få behålla klasserna  4— 6 på orten, måste vi ändå göra en bedömning av vad som vi tycker är bäst för hela kommunen. Vi har tagit detta ställningstagande för att vi tror att det är bäst för eleverna, inte för att lägga ned vare sig skolorna eller orterna Hasselfors och Finnerödja.

 

(v) fortsätter styret i Laxå kommmun med (s)

kommunlogo

 

Vänsterpartiet kommer att under kommande mandatperiod fortsätta styret av Laxå kommun tillsammans med (s). Förutom att fördela de politiska uppdragen har också partierna kommit överens om följande punkter som vi ska samarbeta kring. De är

 • en ekonomisk politik i balans
 • utveckla kommunen genom att prioritera inflytt av barnfamiljer
 • barn och ungdomar i centrum
 • satsning på personalen
 • miljöfrågor
 • framtida kommunorganisation.

Vi skall ta fram gemensamma plattformar på dessa områden, som skall ange inriktningen på vårt gemensamma arbete, säger Klasse Vilgren, gruppledare i kommunfullmäktige för (v).

Vi vill hålla ihop Laxå kommun!

Vänsterpartiets mål är arbete åt alla. Vi måste satsa på gröna jobb, småföretagare och fler unga i arbete för att Laxå kommun ska växa. Det är viktigt att ta tillvara alla människors resurser.  Med fler i arbete ökar rättvisan.

Vänsterpartiet vill jobba för:

 • Arbete åt alla unga
 • Högre kvalitet i skolan —rusta barnen för framtiden
 • Högre kvalitet i äldreomsorgen
 • Moderna hyresrätter även till unga
 • Stöd småföretagande i Laxå kommun

Tillsammans vrider vi Laxå kommun åt vänster !

Klasse Vilgren

Annemo JohanssonOla AxbergKicki Jansson

 

 

Klasse Vilgren , Annemo Johansson, Ola Axberg och Kicki Jansson första, andra, tredje och fjärde namn på Laxå kommuns fullmäktigelista.

Håll ihop kommunen – ställ inte Finnerödja och Hasselfors mot Laxå!

Vänsterpartiet har diskuterat de senaste turerna för framtidens skola i kommunen. Vi kan konstatera att med det senaste beslutet i riksdagen om en ny skollag och med kommande riksdagsbeslut så blir inte ställningstagandet lättare.

Vår utgångspunkt är dock följande:

 • vi vill inte flytta barn från någon del av kommunen.
 • vi vill ha åldershomogena klasser 4—6 i alla skolor om det är möjligt
 • vi vill bibehålla Kanalskolan
 • vi har inte tagit ställning till att flytta förskolan Linnéan till Kanalskolan — vi anser att utemiljön för barnen riskeras bli sämre
 • Finnerödja skola behöver åtgärdas både vad gäller handikapptillgänglighet och anpassade utrymmen för verksamheten

Håll ihop kommunen—ställ inte olika kommundelar mot varandra! Centralskolans tomma lokaler får inte vara motivet till omflyttning av barnen! Vänsterpartiet vill fortsätta dialogen om framtidens skola med föräldrar och övriga kommuninvånare.

Klasse Vilgren ny vice ordförande i kommunstyrelsen för (v)

Klasse VilgrenKlasse har tagit över som vice ordförande i kommunstyrelsen efter Kenneth Lantz.

Klasse har en lång erfarenhet från det politiska arbetet.  Han innehar idag ett antal vice ordförande uppdrag, bla i sociala omsorgsnämnden. Under förra mandatperioden 2002-2006 var Klasse ordförande i sociala omsorgsnämnden. Han har också uppdrag i landstings– och regionsfullmäktige.

Du kan nå Klasse på mail :  [email protected]

1 2 3 6