Debattinlägg

Det är dags att lyssna på personalen

Omsorgspersonalen i Laxå kommun kämpar just nu hårt för sin rätt till en dräglig arbetsmiljö. De har demonstrerat, samlat in över 1300 namnunderskrifter, letat forskning, pratat med experter inom området, skrivit insändare och kontaktat politiker. De har varit väldigt tydliga och det de vill ha borde vara en självklarhet: Ett schema som gör att jobbet kan kombineras med familj och fritid, som inte går tvärtemot vad forskningen inom området säger angående ett hållbart arbetssätt och framförallt ett schema och arbetssätt som tagits fram i samverkan med personalen och inte beslutats över deras huvuden. Det är dags att vi politiker lyssnar.
Det är vi politiker som har det yttersta ansvaret för personalen och deras arbetsmiljö. I Laxå kommun har Ett Bättre Laxå (EBL) en tydlig politisk majoritet och det är de som sätter ramarna för kommunens verksamheter genom att ta beslut om budget och fatta inriktningsbeslut. Den politiska majoriteten i Laxå kommun tar just nu inte ansvar för vad deras beslut får för effekter. Istället försöker de flytta över ansvaret genom att kalla det en chefsfråga. De menar också att det är nödvändigt att driva igenom det nya schemat för att få en ekonomi i balans.
Vi i Vänsterpartiet Laxå säger att EBL har fel. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger hos politikerna, det kan aldrig läggas över på tjänstepersoner. En ekonomisk balans som bygger på något som är socialt ohållbart kommer inte att vara i balans särskilt länge. Om ett nytt arbetssätt ska vara ekonomiskt hållbart så måste det också vara socialt hållbart. Genom att använda sig av vad forskningen säger och genom att på riktigt samråda med den personal som påverkas av det nya schemat så går det att skapa ett arbetssätt som är hållbart, både socialt och ekonomiskt.
Det är dags för Ett Bättre Laxå att ta ansvar. Stoppa införandet av det nya schemat. Ge cheferna i uppdrag att tillsammans med berörd personal arbeta fram ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetssätt. Det finns bättre lösningar, men det är EBL som måste ge verksamheten förutsättningar att hitta dem.
Jerry Karjalainen
Partiordförande Vänsterpartiet Laxå
Clara Ericson
Partiföreträdare Vänsterpartiet Laxå
Kopiera länk