Kommunpolitik

Motion: Fördelning av extra välfärdspengar

Vänsterpartiet har varit drivande i att få igenom extra välfärdspengar till kommunerna. För Laxå kommuns del kommer det innebära ca 2,5 – 3 miljoner kronor extra.

Vi i Vänsterpartiet Laxå vill att dessa pengar ska användas för att på riktigt förbättra välfärden i vår kommun. Därför vill vi att de extra välfärdspengarna används till att ta bort de för 2020 nya avgifterna inom SON. Vi vill också att den allmänna förskolan utökas till 4 timmar per dag, 5 dagar i veckan.

Yrkande:

Av de extra välfärdspengarna som kommer till Laxå kommun yrkar vi på:

  • att 400 000 kr används för att de nya avgifterna inom SON inte ska införas.
  • att resterande pengar används för att utöka den allmänna förskolan till 4 timmar per dag, 5 dagar i veckan.

 

Motion till Laxå kommunfullmäktige 2020-02-19

Kopiera länk