Kommunpolitik

Mer pengar till 
skola, vård och omsorg i Vänsterpartiet Laxås budget

Under förra mandatperioden samarbetade regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) med Vänsterpartiet och stödet från staten till kommunerna var stort. Den här mandatperioden samarbetar S och Mp istället åt höger. Det nuvarande samarbetet märks tydligt i och med det minskade stödet från staten till kommunerna. I vår kommun innebär det minskade stödet att våra kärnverksamheter får mindre pengar.

I vårt budgetförslag föreslår vi en skattehöjning med 50 öre, vi sänker resultatmålet för 2020 och vi tar bort fikat från alla politiska möten. Tillsammans ger det drygt 9,5 miljoner kronor extra till skola, vård och omsorg.

Här kan du läsa hela vårt budgetförslag:

VänsterpartietLaxå_Budget2020

Kopiera länk