Kommunpolitik

Motion: Kommunal närvaro i sociala medier

Nyheter och information sprids idag till stor del via sociala medier. För många människor är sociala medier den informationskanal som i första hand används för att ta del av vad som sker både i närområdet och i övriga världen. Sociala medier används också för att komma i kontakt med olika verksamheter, till exempel kommuner.

Laxå kommun har i nuläget ingen officiell närvaro i sociala medier. Nyheter och information från Laxå kommun sprids på sociala medier via partipolitiska konton, enskilda kommunpolitikers konton och ibland via Facebook-sidan ”Vårt Laxå” (en sida som visserligen sköts av kommunala tjänstepersoner men där syftet med sidan är att bygga bilden av Laxå, inte att förmedla kommunal information). Detta skapar en otydlighet för kommunens invånare. Vem är avsändaren? Är informationen partipolitisk eller kommunal? Går det att komma i kontakt med Laxå kommun via sociala medier?

De flesta kommuner finns idag representerade på sociala medier och möjligheten att lära av andra är stor. Vi i Vänsterpartiet Laxå anser att det är hög tid för Laxå kommun att börja använda sig av sociala medier för att sprida kommunal information och för att kommunicera med kommunens invånare.

Yrkande:

–  att Laxå kommun, med hjälp av material från SKL och goda exempel från andra kommuner, upprättar riktlinjer för kommunens närvaro i sociala medier.

–  att Laxå kommun skapar en officiell närvaro i sociala medier för spridning av kommunala nyheter och information.

–  att Laxå kommun börjar använda sig av sociala medier som ett sätt för kommunens invånare att komma i kontakt med kommunen.

Motion till Laxå kommunfullmäktige 2019-10-09

Kopiera länk