Kommunpolitik

Motion: Kommunalt tillgänglighetsråd

Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra.

För att personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor som de utan funktionsnedsättningar måste tillgänglighetsperspektivet vara en självklar del av alla kommunens verksamheter.

I samband med att det Kommunala samverkansrådet för funktionshindrade och äldre omorganiserades omvandlades det till en samverkansgrupp enbart för seniorer. Vi menar att kommunen då tappade ett viktigt perspektiv och möjlighet till dialog med våra kommunmedborgare.

Vi anser att ett tillgänglighetsråd med fokus på tillgänglighetsperspektivet och dialog mellan kommunen och organisationer för personer med funktionsnedsättning ska upprättas i Laxå kommun. Tillgänglighetsrådet bör organiseras under kommunstyrelsen eftersom tillgänglighetsperspektivet berör alla kommunens verksamheter.

Yrkande:

– att ett tillgänglighetsråd med fokus på tillgänglighetsperspektiv och dialog mellan kommunen och organisationer för personer med funktionsnedsättningar upprättas i Laxå kommun.

Motion till Laxå kommunfullmäktige 2019-04-10

Kopiera länk