Partiföreningen

Vänsterpartiet i Laxå har haft årsmöte

På bilden saknas Annemo Johansson och Pernilla Johansson

Ny styrelse valdes – ordförande: Jerry Karjalainen och ordinarie ledamöter: Clara Ericson, David Tverling, Monica Karlsson, Gundega Hallinder och Kenneth Lantz samt ersättare Klasse Vilgren, Annemo Johansson och Pernilla Johansson.

Kopiera länk