Val 2014

Klasse Vilgren (v) – Välfärden är inte till salu

Klasse VilgrenKlasse Vilgren (v) och vice ordförande i kommunstyrelsen svarar följande i en intervju.

Miljön/klimatet – vad gör ditt parti på kommunal nivå för att minska miljöförstöringen?

– Vi ska fortsätta på den inslagna vägen med att uppnå så många nationella miljömål som möjligt.

Unga 0ch äldre – hur tänker ni öka trivseln för de äldre, samt ge ungdomarna en roligare fritid?

– Att tillsammans med föreningslivet försöka skapa fler mötesplatser för både unga och gamla.

Integration – hur tänker ditt parti göra för att samhällsklimatet ska bli tryggare och bättre för minoriteter som flyktingar, nysvenskar, homosexuella och funktionshindrade?

– Vi ska se till att det finns möjlighet för alla att delta i samhällslivet.

Närmiljö – vad gör ditt parti för att kommunen ska vara en attraktiv plats att bo på och flytta till?

– Det gäller att se till att samhället ser snyggt ut. Gator, vägar och grönområden måste vara välskötta och snöröjningen ska fortsätta att hålla den höga kvalitet som vi faktiskt har.

Jämställdhet – hur ska ditt parti minska klyftorna mellan kvinnor och män?

– Vi ska sträva efter att jämna ut löneskillnaderna mellan män och kvinnor, detta är ett långsiktigt arbete som nog kommer att ta några år.

Skola – hur kan skolan förbättras?

– Med den förändring vi gjort i skolorganisationen är vi övertygade att skolan bättre kan nyttja de resurser som finns.

Vad tänker ditt parti göra för att skapa varaktiga arbeten i kommunen?

– Kvinnors ställning på arbetsmarknaden ska fortsätta stärkas och sysselsättningsgraden öka. Alla kommunanställda ska erbjudas heltid. Systemet med delade turer ska ses över. Jämställdhet innebär samma förutsättningar för män och kvinnor. Samma villkor oavsett jobb i teknisk verksamhet eller hemvård. Jämställdhet i familjer ska underlättas. Ska kvinnor kunna jobba mer behöver män ta sitt fulla ansvar för barn och arbete i hemmen. Kommunen som arbetsgivare eftersträvar jämställdhet på alla nivåer.

Hjärtefråga – vad skiljer ditt parti från andra partier, vilka är era hjärtefrågor? Vilken blir den största förändringen som kommuninvånarna kommer se om ni vinner valet?

– Jag brinner ju ganska starkt för sociala frågor och särskilt barn och ungdom. Vill försöka skapa ett drogfritt samhälle.

(Intervju i Skagern Nyheter nr 4, augusti 2014)

 

 

 

 

Kopiera länk