Debattinlägg

1 maj 2014 – detta är vårt uppdrag!

Låt ingen någonsin mer behöva tvivla på att samhället har nolltolerans mot rasism, etnisk diskriminering, strukturell institutionell rasism, kränkningar, förtryck och nazistisk ideologi som hot mot grundläggande mänskliga rättigheter!

Vi måste på olika sätt varje dag kräva att och verka för att politiker och tjänstemän på alla nivåer i  kommuner, regioner, landsting och statliga myndigheter i handlingar och beslut tar ansvar för det goda samhället, för denna nolltolerans och för humanism och för allas lika värde!

När ungdomar och invånare ser och märker detta kommer inte känslan av vanmakt och av att själva, utan samhällets stöd, behöva möta, krossa rasismen/fascismen/diskrimineringar! Våld/självförsvar kommer inte ses som metoder för att möta rasismens och fascismens förespråkare, om alla vet att dessa förespråkare möter större motstånd än detta!

Genom att vi alla i alla samhällets led hela tiden tar vårt samhälleliga ansvar och aktivt gör saker, inte bara påstår at vi är demokrater och antirasister och jobbar för allas lika rätt utifrån globala konventioner och lagar!

Om vi varje dag funderar hur vi kan påverka, ta bra beslut, lyssna, lära, ompröva och ta tag i alla fördomar!

Om vi varje dag säger ifrån, kräver likabehandling och själva är förebilder inte bara i ord utan i handling!

Om vi verkligen visar att vi vill skapa ett i vardagen fungerande humant värdigt samhälle!

Då kommer misstänksamhet ersättas av tilltro! ”Vi och dom” ersättas av ”vi” och solidaritet och humanism vinna över individualistiska egoistiska och icke människovärdiga politiska strömningar!

Låt ingen någonsin mer tvivla på vårt allvar! Detta är vårt uppdrag valåret 2014, eller hur!

Pernilla Svennungson (v)

 

Kopiera länk