Debattinlägg

Vänstern vill motverka den geografiska orättvisan!

Debattartikel i ETC Örebro och NA.

Vänsterpartiet är emot alla orättvisor som finns i vårt samhälle. En orättvisa som sällan uppmärksammas är den geografiska. Orättvisan står mellan de stora städerna och övriga landet. Inom regionerna är orättvisan stor mellan ett fåtal större orter och landsorten. Orättvisan drabbar både de som bor på de större orterna och de som bor på de mindre, mönstret är det samma i Örebro län.

I storstäderna råder en enorm bostadsbrist, som gör att bostadspriserna stiger och en större del av inkomsterna måste läggas på boendet. För ungdomar är det nästan omöjligt att hitta en bostad med rimlig hyra. Möjligheten att få ett arbete är betydligt större i stora städer, vilket tvingar många att flytta dit. På en liten ort är det lättare att få en lägenhet än ett jobb. Vad hjälper det med bostad om man inte har jobb?

Den kommunala servicen blir allt sämre på mindre orter beroende på minskad skattebas. Den regionala planeringen har hittills utgått ifrån att de mindre orterna inte kommer att utvecklas. Det ökar inte intresset för ungdomar att stanna kvar eller få näringslivet att satsa på dessa orter. Resultatet blir en självuppfyllande profetia, ett så kallat självspelande piano.

Vänsterpartiet i Örebro län vill att framåtandan och utvecklingskraften i hela länet tas tillvara, men då måste vi förnya regionalpolitiken. Det kräver att vi slutar motarbeta de människor som vill leva och bo på landsbygden.

Helgen 22-23 september anordnar Vänsterpartiet i Hällefors Bergslagsträffen 2012 för att fortsätta diskussionen kring den geografiska orättvisan, som påbörjades i Degerfors 2011. Medverkar gör bl a Jonas Sjöstedt och Ronny Svensson.

Vänsterpartiet vill att alla människor ska ha samma rätt till bostad, jobb och välfärd samt samma möjligheter att utvecklas. Det ska inte spela någon roll var i länet du bor. Att jobba för geografisk rättvisa är en prioriterad fråga för Vänsterpartiet i Örebro län. Vi vill ha en politik för hela länet.

Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet i Örebro län

Matilda Fredriksson, ordförande Vänsterpartiet Örebro

 

Kopiera länk