Kommunpolitik

LaxåTuren fortsätter till 2014

Kenneth Lantz

 

Försöket med anropsstyrd trafik i Laxå kommun, den så kallade LaxåTuren införs som ordinarie trafik i 5 år – fram till 2014. Detta beslutade kommunstyrelsen idag.
Kenneth Lantz (v), vice ordförande i KS, som en gång föreslog denna försöksverksamhet i Länstrafikens styrelse är glad. Förutom att utvecklingen av resandet ökat under 2008, så var också beslutet enhälligt, säger han.

Kopiera länk