Kommunpolitik

Ombyggnaden av Laxå bangård måste in i den kommande infrastrukturplanen 2010-2021

Nu måste ombyggnaden in i infrastrukturplanen för perioden 2010-2021, säger Kenneth Lantz (v), vice ordförande i Laxå kommunstyrelse. Ytterligare medel för infrastruktursatsningar borde komma från regeringen när finanskrisen breder ut sig. Vi ser fram emot att Regionförbundet håller fast vid att bangården i Laxå har hög prioritet i kommande infrastrukturplan.

När propositionen 2008/09:35 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt behandlades i riksdagen i oktober 2008 var det bara Vänsterpartiet som i sin motion prioriterade och lade fram Banverkets bedömning av säkerheten vid Laxå järnvägsstation. Banverket bedömer kostnaden för första etappen till 60 miljoner, och beskriver problemet enligt följande. Västra stambanan förbinder Göteborg och Stockholm. I Laxå behövs enligt Banverket en ny bangård som är bättre anpassad till snabbtåg som passerar i hög hastighet, bl a genom plattformförbindelser och plattformsbreddningar. Denna bedömning delar Vänsterpartiet med Banverket.

Bangårdsombyggnaden fanns med i nuvarande plan, men ströks undan när Banverket blev tvingade att skära ned kostnaderna och revidera planen.

Nu måste ombyggnaden in i infrastrukturplanen för perioden 2010-2021, säger Kenneth Lantz (v), vice ordförande i Laxå kommunstyrelse. Ytterligare medel för infrastruktursatsningar borde komma från regeringen när finanskrisen breder ut sig. Vi ser fram emot att Regionförbundet håller fast vid att bangården i Laxå har hög prioritet i kommande infrastrukturplan, avslutar Kenneth.

Kopiera länk