Kommunpolitik

Nedläggning av Hasselfors och Finnerödja skola inte aktuellt

Ola Axberg-Jag tänker inte vara med och lägga ner några skolor så länge det går att driva dem pedagogiskt, säger Ola Axberg (v), vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden (BUN) i Laxå kommun.
Detta är vi överrens om i Vänsterpartiet.

-Jag tänker inte vara med och lägga ner några skolor så länge det går att driva dem pedagogiskt, säger Ola Axberg (v), vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden (BUN) i Laxå kommun.
Detta är vi överrens om i Vänsterpartiet.

Beslutet om att flytta alla 6-klassare till Centralskolan handlar inte om något dolt syfte att börja smygtömma skolorna i Hasselfors och Finnerödja för att kunna argumentera för nedläggning i ett senare skede, skriver socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter i BUN i ett debattinlägg i NA 29/9 2008.

Majoritetens förslag (s+v) innebär nedläggning av två förskolor i centralorten Laxå. Inga nedläggningar i Hasselfors eller Finnerödja har diskuterats. Nedläggningen av förskolorna innebär att dessa måste flyttas in på Kanal- och Saltängsskolan och då måste 6-klassarna flytta p g a platsbrist.

Flytt av alla 6-klassarna till Centralskolan i Laxå innebär att alla F-5 skolor i kommunen är likadant upplagda.

Argumenten för att flytta 6-klassarna till Centralskolan är följande enligt s+v-ledamöterna i BUN:

  • alla 6-klassare kommer samtidigt till Centralskolan
  • det minskar risken för utanförskap för barnen i Hasselfors och Finnerödja, vilket är risken om de skulle komma dit först när de ska börja sjunde klass och övriga i den årskullen redan gått ett år på Centralskolan
  • de kan börja med NO-ämnen och språkundervisning redan i sjätte klass, vilket är en fråga som diskuteratas tidigare i BUN
  • elevunderlaget i Hasselfors och Finerödja är stabilt och risken för nedläggning finns inte i dagsläget, vi vill naturligtvis också behålla våra skolor i Hasselfors och Finnerödja
  • alla barn och ungdomar som bor i kommunen får samma förutsättningar och likadan skolgång, oavsett var man bor
  • vårt förslag var ett av de två förslag som vann mest gehör vid den dialog som förts med föräldrar

Jag kan förstå att detta beslut väcker känslor ilska säger Ola, alla stora beslut väcker alltid känslor. Vårt ställningstagande utgår ifrån att vi ser till barnens bästa och det har stöd hos proffessionen, d v s lärare och pedagoger, avslutar Ola.

Kenneth Lantz (v), 1:e vice ordf i kommunstyrelsen är bekymrad över oppositionens fokusering på formalia, d v s att ärendet betecknats lokalutredning och inte skolorganisation. Om man föreslår nedläggningar av skolor och förskolor och inte samtidigt förstår att detta får en konsekvens för skolorganisationen blir det bekymmersamt. Hur skall kommuninvånarna förstå att majoriteten jobbar med sakfrågan och oppositionen med procedurfrågor? Och inte blir det bättre av att lokalpressen hänger ut majoriten som maktfullkomliga, som inte lyssnar på kommuninvånarna, vilket gjordes i NA-artikeln 29/9 2008, där Ola framställdes som ”hånskrattande maktfigur” utan att ens få försvara sig! Mycket dåligt av journalisten, men vad kan man förvänta sig av en borgerligt styrd tidning.

Kopiera länk