Kommunpolitik

Vänsterpartiet i länet håller årskonferens i Laxå under helgen

Vänsterpartiet i Örebro län kommer att genomföra sin årskonferens på Kunskapens Hus i Laxå under lördag och söndag. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer bl a söndagsförmiddagen att avsättas till diskussioner kring regionalpolitiska frågor, bl a kommer ansvarskommitténs förslag till nya regionkommuner att diskuteras.

 

Här finns stor spännvidd i uppfattningarna både inom vänsterpartiet och i övriga partier, allt från att behålla dagens länsindelningar till storregional lösningar där t ex Laxå kommun skulle ingå ett ett Mälardalen där även Stockholm ingår.

Erfarenheter från de båda försöksregionerna Skåne och Västra Götaland kommer att presenteras av bl a Vilmer Andersen, partistyrelseledamot och regionråd (v) i Skåne, Elise Norberg, fd landstingsråd (v) i Örebro län, numera distriktsordförande i Göteborg och sitter i sjukvårdsledningen i Göteborgsregionen. Från Örebro län deltager Mia Sydow-Mölleby, Hallsberg som är landstingsråd (v) och representerar vänsterpartiet i länets diskussionerna om framtidsregionen. Två olika uppfattningar finns om hur regionen skall byggas upp, å ena sidan utifrån arbetsmarknadsregioner, å andra sidan utifrån sjukvårdsregioner.

Det är kul att Vänsterpartiet i länet håller sin årskonferens i Laxå, det är nog första gången någonsin, säger Kenneth Lantz, ansvarig för arrangemanget från Laxå.

Kopiera länk