Kommunpolitik

Sverige kan bättre!

Alice Åström som företrädde vänsterpartiet i dagens partiledardebatt använde sitt inlägg till att måla upp en vision om hur Sverige kunde ha sett ut om vänstern vunnit valet.
– Sverige kan bättre, sade hon. Vi kunde ha stått här idag och berättat om omfattande satsningar på den gemensamma sektorn, nya välfärdsjobb som initierats, stopp för privatiseringar, skuldavskrivningar och en nyorientering i utrikespolitiken. Det har skett i vårt grannland Norge, och det är en möjlig politik här i Sverige.

Åström tog upp några områden där det behövs en annan politik. Bland annat efterlyste hon en vänsterallians i utrikespolitiken: – Sveriges har ett historiskt engagemang för fred, folkrätt, alliansfrihet och en självständig svensk utrikespolitik. Vi vet att det finns en stark opinion hos svenska folket för en tydlig svensk röst för fred, nedrustning och rättvisa. En framtida vänsterallians skulle kunna bygga vidare på de progressiva och humanistiska värderingar som finns hos våra egna väljare i opposition mot den nuvarande regeringens undfallenhet gentemot USA:s krigspolitik. I likhet med Mona Sahlin underströk hon också behovet av ett samarbete för att komma tillrätta med klimathotet.
– Det är dags att sluta snacka och börja agera, sade Åström. Idag är alla överens om att klimathoten måste åtgärdas. Vi föreslår att Sverige satsar en procent av BNP på klimatåtgärder. Vi har lagt 100 förslag för miljön – 100 förslag för friskare hav och renare luft. 100 förslag för en långsiktigt gångbar utveckling. Hälften av de hundra förslagen handlar om att minska de klimatpåverkande utsläppen. Alice Åström tog i flera repliker upp frågan om till vilka människor valfriheten egentligen borde rikta sig.
– Valfrihet för vanligt folk handlar om att man ska kunna bo där man tycker att man har sitt hem – vi vill se en politik som satsar på jobb i hela Sverige – inte bara i storstan, sade hon och undrade varför Maud Olofsson genomfört en fastighetsskattesänkning som omfördelar pengar från småhusägarna i glesbygd, och ger dem till innehavare av lyxvillor i Danderyd.
– Valfriheten för livet, för den som har valt fel gymnasieutbildning eller klarade sig dåligt i skolan blir mindre när man skär ner och försämrar möjligheterna att gå på Komvux, menade Alice Åström i sin replik till Lars Leijonborg.
– Rätten att få välja partner och få gifta sig för samkönade par är en viktig grund för alla människors lika värde. Den som vägrar att viga samkönade par ska inte ha vigselrätt, sade hon till Göran Hägglund som svarade att människors lika värde inte hade med äktenskapet att göra. Alice Åström talade om utanförskapet inte bara på arbetsmarknaden, utan också det utanförskap som handlar om att man till exempel är papperslös eller psykiskt sjuk.
– I Holland har regeringen beslutat om amnesti till illegala flyktingar, en åtgärd som borde genomföras även i Sverige. – En vänsterpolitik handlar heller inte bara om att friska människor ska få det bättre, utan att vi har ett ansvar för att ta hand om de som har det särskilt svårt, och som behöver särskild hjälp.Vid varje nytt vansinnesdåd är alla överens: vi måste satsa på psykiatrin – det behövs mer resurser, man måste kunna få hjälp. Och varje gång är resultatet lika klent. Psykiatrin måste få resurser – det är idag viktigare än att man lägger pengarna på till exempel skattesänkningar, sade Alice Åström. I sin replik till statsminister Fredrik Reinfeldt lyfte hon frågan om att svenska folket ska ha rätt att välja väg, och tog upp kravet om folkomröstning om EU-konstitutionen. Fredrik Reinfeldt svarade med att göra sig lustig över vänsterpartiets inställning till EU.
Alice Åström kommenterar det nu efter debatten:
– Visst statsministern får gärna raljera över och vara nedlåtande mot mig, men det är svenska folket och deras rätt att avgöra sin framtid som han vänder sig emot.

Kopiera länk