Kommunpolitik

Behåll skolorna och låt professionen organisera det pedagogiska arbetet

Vid vänsterpartiet i Laxås årsmöte idag togs följande uttalande kring den pågående diskussionen om kommunens skolorganisation. Vi vill behålla alla skolor i kommunen, vi ser dem som en resurs eftersom vi vill utveckla kommunen och få barnfamiljer att flytta hit, säger Kicki Jansson, ordförande i partiföreningen. Här kommer uttalandet:

Barn- och utbildningsnämnden har påbörjat ett arbete med att förändra kommunens skolorganisation, därför att barnantalet minskat. Skolfrågor väcker ofta ett stort engagemang. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att vi uttalar vår ståndpunkt. Vi anser följande när det gäller Laxå kommuns skolorganisation.

Vänsterpartiet vill behålla samtliga skolor vi nu har (Kanalskolan, Saltängsskolan, Finnerödja skola, Hasselfors skola och Centralskolan). Vi vill utveckla kommunen och få barnfamiljer att flytta hit, därför behövs dessa resurser.

Vänsterpartiet anser att det är professionen (rektorernas och pedagogernas) uppgift att lösa klassindelningen läsårsvis. Vi tycker inte att skolpolitiker ska lägga sig i hur pedagoger och rektorer organiserar det pedagogiska arbetet, lika lite som landstingspolitiker ska lägga sig i hur läkarna använder professionella kunskaper i sin behandling av patienter.

Vänsterpartiet är inte anhängare av någon diffus rättvisa, där alla skolor måste hantera frågan exakt lika. När barnantalet och de ekonomiska resurserna minskar kan åldersblandade klasser vara ett av flera sätt att möta detta.

Vi kan bara konstatera, att det är elevunderlaget och de resurser som ställs till förfogande som avgör hur personalen kan hantera frågan. En viktig del i arbetet är att ha en bra dialog med föräldrarna.

Uttalande antaget på Vänsterpartiets årsmöte 21 februari 2006.

genom Kicki Jansson, ordförande

Kopiera länk