Kommunpolitik

Medlemskap i Kreditgarantiföreningen Örebro Region

Kommunstyrelsen beslutade idag att gå med som medlem i Kreditgarantiföreningen Örebro Region med en förstärkt medlemsavgift på 15 000 kr.
Tillgång till en kreditgarantiförening kommer att vara mycket positiv för Laxå kommuns företagare. Det händer inte alltför sällan att bankerna ställer krav på eget kapital som många företagare ibland har svårt att klara av. Laxå kommun kan ju aldrig gå in och stödja företag ekonomiskt. Däremot så kan kommunen som nu, vara medlem i Kreditgarantiföreningen och därigenom ge små företagare möjlighet att klara sina investeringar, säger Kenneth Lantz (v), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

 

Kopiera länk