Kommunpolitik

Sydnärkesamarbetet knakar i fogarna

Kenneth Lantz (v) menar i en artikel i dagens Nerikes Allehanda och i intervju i lokalradion att det framtida samarbetet i Sydnärke kommer att bli lidande över att Kumla har för avsikt att lämna SUF (Sydnärkes Utbildningsförbund).

Samarbetsfrågor är också frågor om solidaritet mellan kommunerna, Kumlas utgångspunkt är att de klarar sig själva, säger Kenneth och menar att det vore bättre att de jobbade för att utveckla samarbetet än att avveckla detsamma.

Det känns som det är fel parti som driver frågan om utträde, det rimmar illa att socialdemokraterna i Kumla kommun inte står för solidaritet. Något som kommunalrådet i Kumla Dan-Åke Moberg (s) bekräftade i lokalradion, ”det vore mer naturligt att moderaterna drev denna linje”.

Kenneth menar att Kumla kommun borde ta ställning för om man är en del av Sydnärke och jobba för utveckling av samarbetet. Konsekvenserna av dagens utträdesbeslut är väl att Kumla kommun borde lämna även Sydnärkegruppen och avsäga sig presidieposten i SUF fram tills de formellt lämnar förbundet.

Kopiera länk