Kommunpolitik

Samarbetar ytterligare 4 år

Vänsterpartiet fortsätter samarbetet i Laxå kommun med socialdemokraterna ytterligare 4 år.
Grunden för fortsatt arbete är de senaste 4 årens samarbete i kommunen och en gemensam syn på den fulla sysselsättningen, jämställdhetspolitiken, ekologisk utveckling, välfärdspolitik samt en rättvis politik för att bekämpa klyftorna i samhället.

Vänsterpartiet erhåller i och med samarbetet alla vice ordförande poster i nämnder/styrelser och bolagsstyrelser. Detta är samma förutsättningar som tidigare mandatperiod. Det som skiljer är att (v) tappar ordförandeposten i Social- och omsorgsnämnden, säger Kenneth Lantz, som för närvarande är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

 

 

Kopiera länk