Kommunpolitik

Låt inte Alliansen få chansen i Laxå

Bo Rudolfsson (kd) påstår i NA 14/9 att inget bra har kommit ut av de senaste fyra åren i kommunen och menar att orsaken skulle vara den nuvarande majoritetens politik i Laxå kommun. Eftersom Vänsterpartiet och jag själv aktivt deltagit i denna majoritet kan jag inte låta sådant påstående passera, det finns en annan bild än den mörka Rudolfsson förmedlar.
Till skillnad från Rudolfsson och Alliansen ser vi många ljusglimtar under de passerade fyra åren, bara under 2006 har 58 nya jobb skapats i den privata sektorn, trots företagsutflytt. Många är de lokala småföretagare som vågar satsa med hus och familj som insats. Uppgörelsen med staten (rekonstruktion av Laxåhem) har lett till att balansen på bostadsmarknaden börjar återställas, villapriserna stiger, t o m priset på bostadsrätter, Laxåhems tomma bestånd befinner sig idag i en normal situation, innebärande ett 20-tal.
Lokala intressenter kan tänka sig att bygga nya moderna bostäder, bara vi kan få bankerna att förstå att man också skall satsa på Laxå kommun. Ett 25-tal sjönära tomter har sålts under 2006 och hälften av dessa till permanentboende.
Kommunen har fått inflytt av barnfamiljer, vilket ställt krav på bl a utbyggd barnomsorg, Hasselfors har fått 9 nya barn till skolan under 2006. Glädjande är att befolkningsutvecklingen hitintills under 2006 pekar på att vi inte tappat befolkning sedan årsskiftet, en positiv utveckling om den håller i sig till årsskiftet. En utveckling som i så fall påverkar det ekonomiska bokslutet positivt.

Finns det då inga problem? Jo, självklart har vi bekymmer med kommunens ekonomi.
Bekymret består inte av att verksamheterna är generellt slösaktiga, utan att en ständig befolkningsminskning påverka skatteintäkter fortare än vad vi politiker kan parera i budget genom olika former av strukturförändringar i verksamheterna. Detta i ett läge när framtidsandan enligt ovan ökar så har kommunen svårigheter att klara sitt åtagande i denna utveckling, skapande av infrastruktur, utbyggnad av behoven i verksamheten t ex att ta emot barnfamiljer. Moment 22 kallas detta för i andra sammanhang eller med ett svenskt ordspråk – när det regnar manna har den fattige ingen sked”. Kommuner med strukturförändringar av Laxås typ (vi är inte ensamma) måste tyvärr lägga mycket av de ekonomiska resurserna på strukturomvandling, vilket innebär att vi inte har samma möjligheter som de kommuner som inte har vår typ av strukturproblem (läs befolkningsminskning).

Vänsterpartiet i Laxå kommer att fortsätta jobba för en utveckling av Laxå kommun, men vi inser samtidigt att krav måste ställas på stat och landsting, som skjutit över kostnader på kommunen. Vi vill ha en rättvisare fördelning av de gemensamma skatteresurserna på nationell och regional nivå. Alliansens skattesänkningspolitik omöjliggör en bra utveckling för Laxå, lägg därför din röst på Vänsterpartiet.

Kenneth Lantz

Kopiera länk