Kommunpolitik

Borgerlig politik gör ungdomar rättslösa

Centerns förslag om att unga under 26 år ska kunna anställas på särskilda 2-åriga ungdomskontrakt fick skarp kritik när riksdagen debatterade ungdomsarbetslösheten. Centern och Maud Olofsson vill ge arbetsgivaren rätt att när som helst, med omedelbar verkan, säga upp unga anställda.
– Centerns förslag skulle göra unga under 26 år rättslösa på arbetsmarknaden. Det skulle leda till extrem otrygghet och det strider dessutom mot internationella konventioner om att anställda inte ska kunna avskedas utan rimliga skäl, sade Camilla Sköld Jansson.

Hon påpekade att kärnfrågan är att Sverige, sedan man övergav en politik för full sysselsättning, har konstant hög arbetslöshet.

– Så länge de andra partierna står fast vid att inflationsbekämpningen är viktigare än arbete åt alla, så länge kommer vi att ha hög arbetslöshet, fortsatte Sköld Jansson. Det leder till att grupper som ungdomar, invandrade och deltidsarbetande kvinnor används som en buffert, en reservarbetskraft som får svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden.

– Den borgerliga alliansen har ingen politik för nya jobb. De har en politik för sänkta löner och försämrade anställningsvillkor. Det är samma gamla klasspolitik som de alltid stått för.

– Ungdomar, inte minst unga kvinnor, är de som har de otryggaste anställningarna. Deras ställning på arbetsmarknaden måste tvärtom förstärkas, som vi nu exempelvis gör genom att stärka lagen om anställningsskydd och rensa upp bland de osäkra anställningsformerna. Vi ser det också som viktigt att gå vidare och stärka rätten till heltid, avslutade Camilla Sköld Jansson.

Kopiera länk