Kommunpolitik

Seger för kvinnorna inom vård och omsorg

Det är kvinnorna inom vård och omsorg som står som segrare. Äntligen kan de få arbetskläder betalda av arbetsgivaren, på samma sätt som de manligt anställda inom Laxå kommun.
Detta är ett område som tydligt beskriver hur kvinnorna är diskriminerade i olika sammanhang, andra är t ex lönenivåer och rätten till heltid.
Äntligen börjar Laxå kommun förändra gamla invanda patriarkala strukturer.

Kommunstyrelsen i Laxå fattade den 7 mars beslut om att social- och omsorgsnämnden skulle ta fram underlag till beslut om att en offensiv satsning skall göras på arbetskläder för personalen i vård och omsorg.
Inriktningen på underlaget skall vara att den initiala kostnaden för arbetskläder skall tas från offensiva satsningar under 2006 och åren där efter finansieras inom nämndens ram.
Något som välkomnades från nämndens ordförande Klas-Göran Vilgren (v) och verksamhetschefen Torsten Holgersson.

Bo Rudolfsson(kd) har vid flertalet tillfällen uttryckt sitt önskemål om att detta skulle genomföras, men aldrig visat på hur det skall finansieras. Samma sak skedde under kommunstyrelsen, där Rudolfsson föreslår att det skulle tas på investeringarna för 2006, vilket är en omöjlighet, eftersom arbetskläder inte kan vara en investering hur gärna man än vill.

Under diskussionen föreslås från vänsterns och socialdemokraternas håll att en sådan satsning skulle tas som en offensiv satsning under 2006, något som hela kommunstyrelsen från moderater till vänsterpartister tyckte var rätt.

Detta är ingen seger för Bo Rudolfsson och kristdemokraterna, de har aldrig finansierat sina förslag.

Laxå den 8 mars 2006

Kenneth Lantz
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
och gruppledare för vänsterpartiet i kommunfullmäktige

För ytterligare information
tel 070 – 335 84 91

Kopiera länk